เคล็ดลับพ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก 1 – 3 ปี

การพัฒนาการเด็กตามวัย

ลูกเล็กในวัยนี้ เป็นวัยที่พ่อแมหรือครูต้องใกล้ชิด เพื่อช่วยส่งให้ลูกมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสุดๆ ของเด็ก เพราะวัยนี้เป็นวัยที่พีคสุดๆ ของการเรียนรู้และพัฒนาการลูกน้อยครับ ถ้าผ่านไปแล้วผ่านเลยนะครับ เราไปดูกันกับ  ‘เคล็ดลับพ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก 1 – 3 ปี’

พัฒนาการเด็กวัย 1_2_3 ปีb

เด็กอายุ 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน

 • เดินเองได้
 • โยกตัวตามจังหวะเพลง
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลง ชอบขว้างของเวลาโกรธ
 • หวงของเล่น
 • รู้จักชื่อตนเอง
 • ขีดเขียนเส้นยุ่งๆ ได้

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • ให้โอกาสเด็ก เดิน วิ่ง และหยิบจับสิ่งของ โดยระวังความปลอดภัย
 • ร้องเพลง คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
 • จัดหาและทำของเล่น ที่มีสีและรูปทรงต่างๆ

พัฒนาการเด็กวัย 1_2_3 ปีa

เด็กอายุ 1 ปี 7 เดือน – 2 ปี 6 เดือน

 • เดินถอยหลัง
 • กระโดดสองขาอยู่กับที่ได้
 • ใช้ข้อมือ หมุนมือหรือหมุนสิ่งของได้
 • กลัวความมืด กลัวเสียงดัง กลัวการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว
 • แสดงอารมณ์ พูดบอก ไม่เอา ออกไป
 • ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ต่อต้านคำสั่ง
 • ใช้ช้อนตักอาหาร และดื่มน้ำจากแก้วได้เอง
 • รู้จักขอ
 • พูดคำต่อกันได้ เช่น ไปเที่ยว กินข้าว
 • เลียนแบบคำพูดที่ผู้ใหญ่พูด
 • เรียกหรือชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
 • วางของซ้อนกันได้ 3 ชิ้น

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • ฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง เช่น ขับถ่ายให้เป็น รู้จักล้างมือ
 • สอนเด็กให้รู้จักทักทาย สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ
 • หมั่นพูดคุยกับเด็กด้วยคำพูดที่ชัดเจน และตอบคำถามของเด็กโดยไม่ดุ
 • ชวนเด็กแปรฟัน เมื่อตื่นนอน และก่อนนอน ทุกวัน

พัฒนาการเด็กวัย 1_2_3 ปี

เด็กอายุ 2 ปี 7 เดือน – 3 ปี

 • วิ่งได้คล่องมาก เดินขึ้นบันไดโดยวางเท้า 2 ข้างบนบันไดชั้นเดียว
 • จับดินสอแท่งใหญ่ๆ ได้
 • แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ด้วยคำพูด
 • มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือคำชมเชย
 • เริ่มรู้จักเล่นร่วมกับคนอื่นได้
 • พยายามช่วยเหลือตัวเองในการแต่งตัว
 • เริ่มรู้จักรอคอย รู้จักขอ รู้จักให้
 • มีความสนใจกับของบางอย่างได้นาน 3 – 5 นาที
 • ชอบฟังนิทาน บทกลอน
 • สนใจค้นคว้า สำรวจสิ่งต่างๆ อยากเรียนรู้สิ่งรอบตัว
 • ขีดเขียนเส้นตรงเป็นแนวดิ่งได้
 • วางของซ้อนกันได้ 4 – 6 ชิ้น

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • สนับสนุนให้พูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน และทำท่าทางต่างๆ
 • สังเกตท่าทาง ความรู้สึกของเด็ก และตอบสนอง โดยไม่บังคับ หรือตามใจเด็กจนเกินไป ควรค่อยๆ พูดและผ่อนปรน
 • จัดหาของที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ให้เด็กเล่น หัดขีดเขียน หัดนับ แยกกลุ่ม และเล่นสมมติได้

ครับ… พ่อแม่ครูต้องคอยพลักดันเด็กในช่วงวัยนี้เป็นพิเศษครับ เพราะลูกต้องการทดลองสิ่งแปลกใหม่ตามพัฒนาการของเด็ก เราต้องไม่ลืมที่จะคอยดูลุกห่างๆ อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ปิดกันพัฒนาการเด็กนะครับ สู้สู้ ครับ

(Visited 112 times, 1 visits today)

Leave a Reply