การพัฒนาการเด็กตามวัย

ช่วงระยะเวลา 3 ปีของชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงระยะที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่ควรตะหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในช่วงเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันทีครับ

ของเล่นเด็กช่วยพัฒนาการตามวัยทารก_1ปี

ประเภทของพัฒนาการ

 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย หมายถึง ความเจริญเติบโตเกี่ยวกับโครงสร้างทางด้านร่างกายทั้งหมด เช่น ขนาด ส่วนสูง รูปร่าง การใช้สายตา ความสามารถในการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 1. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามของอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมขณะเกิดอารมณ์
 1. พัฒนาการทางด้านสังคม หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น และความสารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในสังคม
 1. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้านการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

เคล็ดลับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยทารก - 1 ปี a

เด็กแรกเกิด – 2 เดือน

 • สบตา
 • จ้องหน้าพ่อแม่
 • คุยอ้อแอ้ ยิ้ม
 • ชันคอในท่านอนคว่ำ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • กินนมแม่อย่างเดียว
 • ยิ้มแย้ม มองสบตา เล่นพูดคุยกับลูก
 • เอียงหน้าไปมาช้าๆ ให้ลูกมองตาม
 • อุ้มบ่อยๆ อุ้มพาดบ่าบ้าง
 • เล่นกับลูกโดยแขวนของเล่นสีสด ห่างจากลูกประมาณ 1 ศอก ให้ลูกมองตาม
 • พูดคุยทำเสียงต่างๆ และร้องเพลง
 • ให้ลูกนอนคว่ำในที่นอนที่ไม่นุ่มเกินไป

เด็กอายุ 3 – 4 เดือน

 • ชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มท่านั่ง
 • ส่งเสียงโต้ตอบ
 • ไขว่คว้า
 • หัวเราะเสียงดัง
 • ชูคอตั้งขึ้นในท่านอนคว่ำ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • กินนมแม่อย่างเดียว
 • อุ้มท่านั่ง พูดคุยทำเสียงโต้ตอบกับเด็ก
 • ให้ลูกนอนเปลที่ไม่มืดทึบ
 • จัดที่ปลอดภัยให้เด็กหัดคว่ำ คืบ
 • เล่นกับลูกโดยชูของเล่นให้ลูกไขว่คว้า
 • ชมเชยให้กำลังใจลูกเมื่อลูกทำได้

เด็กอายุ 5 – 6 เดือน

 • คืบเองได้
 • พลิกคว่ำ พลิกหงายได้
 • หันหาเสียงเรียกชื่อ
 • ส่งเสียงต่างๆ โต้ตอบ
 • จำหน้าแม่และคนคุ้นเคยได้

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • หาของเล่นสีสดใสชิ้นใหญ่ที่ปลอดภัยให้หยิบ จับ และให้คืบหา
 • พ่อแม่ช่วยกันพูดคุย โต้ตอบ ยิ้มเล่นกับเด็ก
 • พูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเด็ก เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว
 • เวลาพูดให้เรียกชื่อเด็ก
 • หาของที่ซ่อนใต้ผ้า หาของให้จับ

เคล็ดลับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 6 – 12 เดือน

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยทารก - 1 ปี b

เด็กอายุ 7 – 8 เดือน

 • นั่งทรงตัวได้เอง
 • เปลี่ยนสลับมือถือของได้
 • มองตามของตก
 • กลัวคนแปลกหน้า

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • อุ้มน้อยลง ให้เด็กคืบและนั่งเล่นเอง โดยมีพ่อแม่คอยระวังอยู่ข้างหลัง
 • ให้เล่นของเล่นที่มีสี และขนาดต่างกัน เช่น ลักษณะผิวเรียบ – หยาบ และอ่อน – แข็ง
 • ให้เด็กจับสิ่งของ – ออก จากถ้วยหรือกล่อง
 • กลิ้งของเล่นให้เด็กมองตาม
 • เล่นจ๊ะเอ๋ ตบมือกับเด็ก

เด็กอายุ 9 – 12 เดือน

 • คลานขึ้นบันไดได้
 • เกาะยืนได้ในช่วงสั่นๆ
 • ตบมือ โบกมือได้
 • ใช้มือทั้งสองข้างทำงานคนละอย่างได้
 • เริ่มรู้จักทำตามใจตนเอง
 • เลียนแบบสีหน้า ท่าทางของคน
 • แยกตัวเองและเงาในกระจกได้
 • เริ่มพูดเป็นคำๆ เช่น พ่อ แม่

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการ คือ

 • จัดที่ให้เด็กคลาน และเกาะเดิน อย่างปลอดภัย
 • ให้เด็กมีโอกาสเล่นของเล่นหลากหลาย โดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่
 • เรียกเด็กชูของเล่นให้เด็กสนใจเพื่อลุกขึ้นจับ
 • พูดชมเชย เมื่อเด็กทำสิ่งต่างๆ ได้

ครับแน่นอนว่า ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือ คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับ ไม่ว่าเราจะหาของเล่นราคาแพงแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเวลาที่พ่อแม่มี ที่จะเล่นกับลูกๆ หลอกนะครับ สู้สู้… ครับ

(Visited 72 times, 1 visits today)