เด็ก 2-3 ปี , เด็กทารก-1 ปี , เรื่องเล่าของผม

เคล็ดลับพ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก 1 – 3 ปี

Posted on:

การพัฒนาการเด็กตามวัย ลูกเล็กในวัยนี้ เป็นวัยที่พ่อแมหรือครูต้องใกล้ชิด เพื่อช่วยส่งให้ลูกมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสุดๆ ของเด็ก เพราะวัยนี้เป็นวัยที่พีคสุดๆ ของการเรียนรู้และพัฒนาการลูกน้อยครับ ถ้าผ่านไปแล้วผ่านเลยนะครับ เราไปดูกันกับ  ‘เคล็ดลับพ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก 1 – 3 ปี’ เด็กอายุ […]

เด็กทารก-1 ปี , เรื่องเล่าของผม

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกทารก – 1 ปีได้

Posted on:

การพัฒนาการเด็กตามวัย ช่วงระยะเวลา 3 ปีของชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงระยะที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่ควรตะหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในช่วงเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันทีครับ […]