การดูแลเด็กยามเจ็บป่วย

ผู้ใหญ่ก็เป็นโรคสมาธิสั้นได้

Posted on:

สมาธิสั้นในผู้ใหญ่ สมาธิสั้น ไม่ใช่อาการที่เกิดเฉพาะกับเด็กหรือพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น ปัจจุบันพบว่า วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่หลายๆ คนมีปัญหานี้ ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ลักษณะต่อไปนี้จะช่วยบ่งชี้ว่า สมาธิสั้นในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวหรือในวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างไร? มีประวัติบ่งชี้ว่า มีสมาธิสั้นตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก เช่น ตอนเล็กๆ มีพฤติกรรมซน อยู่ไม่นิ่ง […]

การดูแลเด็กยามเจ็บป่วย

ลูกสมาธิสั้นได้อย่างไร?

Posted on:

สาเหตุ : เกิดจากความบกพร่องของสารเคมีในสมองที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในสมอง ในส่วนสมองที่ควบคุมการใช้สมาธิ และพบว่าอาจจะมาจากพันธุกรรมมากว่าคนทั่วไป 2-8 เท่า ในปัจุบันพบว่าเด็กวัยเรียนทั่วโลก เป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 8-12% เป็นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 3-5 เท่าครับ จะสังเกตุได้จากอาการเหล่านี้ : […]