สอนพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูก

 The Professional Infant & Child Care Course
420 hours
สวัสดีครับ เพื่อนๆ นี่คือนามบัตรของผมครับ คือว่า…

เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ผมพาตัวเองไปเรียนในห้องเรียนที่มีผมคนเดียวที่เป็นผู้ชาย นอกนั้นเป็นหญิงล้วนๆ ครับ พูดแล้วเขินครับ 5+ เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงเด็กแรกเกิด เด็กวัยเตาะแตะแบบมืออาชีพอย่างจริงจัง

  • รับงานบรรยาย งานสอน ที่ปรึกษาการเตรียมตัวเป็น ‘คุณพ่อคุณแม่มือใหม่’ แบบส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ครับ
  • การหาซื้อของเพื่อเตรียมตัวต้อนรับเจ้าตัวน้อย
  • วิธีการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด เด็กเล็กวัยเตาะแตะ
  • งานส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย
  • การโภชนาการ นมแม่ นมผสม
  • การดูแลเด็กยามเจ็บป่วย
  • การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก
  • การปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น
  • รับออกงานกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อให้ความรู้

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กแบบมืออาชีพ

420 ชม.(ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ)

Email : daddythumb@gmail.com

#DaddyThumb #โรงเรียนเลี้ยงลูก ‪#บริการให้ความรู้พ่อแม่มือใหม่

(Visited 256 times, 1 visits today)

Leave a Reply