พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกได้

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้

พ่อแม่ช่วยลูกเรียนและส่งเสริมพัฒนาการได้ด้วยตัวเองนะครับ

วันนี้ลองมาดูกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรมที่เด็กๆ ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย

สำคัญมากนะครับ เพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญา ที่ควรจะได้รับการกระตุ้นเพื่อพัฒนาอย่างเต็มตามศักภาพของเด็กแต่ละคนในแต่ละวันตามนี้ครับ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา

ในหนึ่งวันคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเอง ควรที่จะหาเวลานั่งคิดที่จะจัดกิจกรรมประจำวันให้ลูกๆ นะครับ โดยออกแบบการแบ่งเวลาการเล่นและความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อลูกเรานะครับ

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากทราบว่าภายในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง เขียนถามมานะครับ ติดตามกันนะครับ เดี๋ยวผมจัดเวลามาแบ่งปันบทความลงลึกให้อีกทีครับ

#DaddyThumb #กิจกรรมเพื่อลูกในบ้าน

(Visited 132 times, 1 visits today)

Leave a Reply