DaddyThumb แสดงผลงานใน SMART SME Expo 2016

สวัสดีครับเพื่อนๆ ‪#‎DaddyThumb‬ ของเรา ได้รับโอกาสอันมีค่าให้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน SMART SME EXPO 2016 ในวันที่ 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ภายในบูธของ สสว.

หนึ่งในนามตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม

“โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

(New Enterpreneurs Creation & Start Up) ของ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

เพื่อสร้างคุณค่านี้ต่อไป ผมขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่มาให้กำลังใจผม ที่บูธ สสว. หรือ SMEs ที่หน้าประตูทางเข้างานครับ

และผมขอกราบขอบพระคุณ ‪#‎สสว‬ #RMUTT ‪#‎SME‬ #OSMEP ‪#‎Startup‬ #‎SmartSMEExpo2016‬ และครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วยผลักดัน DaddyThumb.com มาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ :)

Smart_SME_EXPo_สสว_DaddyThumb

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup5

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb1.1

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb1.3
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb1.5
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb1.6

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb20

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup8

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb4

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup7

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb6

ขอขอบคุณ คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs

ที่ท่านได้ให้เกียรติผม ได้นำเสนอเรื่องราวของ ‪DaddyThumb ‪#‎ชุมชนคุณพ่อยอดเยี่ยม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup

ขอขอบคุณ ดร. วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ  ด้านSMEs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ที่ท่านได้ให้เกียรติผม ได้นำเสนอเรื่องราวของ ‪DaddyThumb ‪#‎ชุมชนคุณพ่อยอดเยี่ยม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup2
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb7

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb7.1

ขอขอบคุณ คุณอำพา ยงพิศาลภพ ผู้บริหาร บ.ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ‪#‎CPAll #‎7eleven

ที่ท่านได้ให้เกียรติผม ได้นำเสนอเรื่องราวของ ‪DaddyThumb ‪#‎ชุมชนคุณพ่อยอดเยี่ยม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb9

Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb11

ขอขอบคุณ อาจารย์ รังสรรค์ สุวรรณหงส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรี

ที่ท่านได้ให้เกียรติผม ได้นำเสนอเรื่องราวของ ‪DaddyThumb ‪#‎ชุมชนคุณพ่อยอดเยี่ยม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb14

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup4

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup3
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb16

RMUTT_DaddyThumb_SME_Startup9
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb18
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb22.2
Smart_SME_EXP_สสว_DaddyThumb22

(Visited 183 times, 1 visits today)

Leave a Reply