ศตวรรษที่ 21 คืบคลานเข้ามานับกว่าทศวรรษแล้วนะครับ

พ่อแม่อย่างเราจะรับมือกันอย่างไร? ในการเลี้ยงลูก….

เคล็ดลับเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 d

สังคมโลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ลูกเราในยุคนี้จึงเป็น “โจทย์ใหญ่ของสังคมว่าจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรให้มีพื้นฐานที่มั่นคง” สามารถเติบโตและอยู่รอดได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ…

พวกเขาต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับการมีทักษะการช่วยเหลือตัวเองนั่นเองครับ

เคล็ดลับเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 f

  1. การสื่อสารที่พ่อแม่ควรจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดและสื่อความรู้สึกของตนเองออกมา วิธีนี้จะช่วยให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกมากขึ้น  พ่อแม่อย่างเราๆ ควรหากิจกรรมที่เน้นให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ไม่ใช่ขลุกอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เพราะทุกวันนี้การสื่อสารต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย ทั้งโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้เสียด้วยสิ

เคล็ดลับเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 a

  1. พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้ชีวิตเองบ้าง

ให้ได้ลองตัดสินใจอะไรเอง และช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับ เขาจะได้ฝึกทักษะในการคิดและมีความกล้าในการตัดสินใจ หลายครั้งที่พ่อแม่อาจใจเย็นไม่พอที่จะรอลูกคิด หรือหวังดีเกินไปจึงตัดสินใจแทนลูกทุกอย่าง โดยที่ลืมคิดไปว่า นั่นเป็นการจำกัดความคิดและการเรียนรู้ของลูก ให้เขาได้เลือกทางเดินเอง พ่อแม่เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจจะดีกว่าครับ

เคล็ดลับเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 b

  1. พ่อแม่ควรจัดระบบชีวิตให้ลูกบ้างเป็นบางครั้ง

เพื่อที่ลูกจะได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย ซึ่งต่อไปจะทำให้เขาสามารถทำตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเคร่งครัดจนเกินไป อันนั้นก็ไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ได้ หรือถึงขั้นวางแผนให้ลูกไปเสียทุกอย่าง แบบนี้เด็กจะรู้สึกกดดัน อยู่แต่ในกรอบ และไม่มีความสุขเลย

เคล็ดลับเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 e

      4. พ่อแม่ควรช่วยลูกค้นพบศักยภาพในตัวเอง

ลูกๆ ต้องพึ่งพาประสบการณ์จากพ่อแม่ เพื่อพาเขาก้าวเดินตามฝันอันยิ่งใหญ่ พ่อแม่ต้องช่วยลูกในการค้นหาศักยภาพในตัวเอง ช่วยดึงพลังที่มีในตัวเขาออกมา ส่งเสริม สนับสนุนในงานที่ลูกรัก เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและรักตัวเอง

       5. พ่อแม่ควรดูเรื่องการใช้เทคโนโลยีของลูกให้เหมาะสม

อาจไม่ถึงกับห้ามหรือจำกัดเวลาใช้ที่ตายตัว เพราะเด็กยุคนี้เกิดและโตมากับสิ่งดังกล่าว พ่อแม่อาจจะแนะนำ หรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเหล่านี้ตลอดเวลา เช่น ไม่เล่นขณะทานอาหาร เป็นต้น และพ่อแม่ควรทำตาม อุ้ยยยย…

ครับ… การเป็นคุณพ่อคุณแม่ในศตวรรษที่ 21 นี้อาจดูยาก แต่สำหรับการนำเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกยุคดิจิตอลนี้ ไปใช้กับลูก และให้ห้เกิดขึ้นจริงนั้นยากกว่า คุณพ่อคุณแม่ว่าจริงไหมครับ?…

(Visited 70 times, 1 visits today)