ดูแลแม่ตั้งครรภ์

การให้กำลังใจช่วงคลอดของคุณพ่อมือใหม่

Posted on:

ช่วงเวลาที่คุณแม่เจ็บท้องคลอด โดยเฉพาะถ้าเป็นการคลอดครั้งแรก คุณแม่ส่วนมากก็มักจะเกิดความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว วิตกกังวล ไม่มั่นใจและอีกสารพัดความรู้สึก การมีคุณพ่ออยู่ด้วยขณะเจ็บครรภ์ และขณะคลอดจะเป็นการสร้าง ความมั่นใจและอบอุ่นใจที่ดีที่สุดให้คุณแม่ เพราะการอยู่กับคนที่ เขารัก หรือรู้ใจย่อมดีกว่าคนแปลกหน้าอยู่แล้ว ในปัจจุบันโรงพยาบาลจำนวนไม่น้อย เริ่มให้คุณพ่ออยู่ร่วมกับคุณแม่ ขณะคลอดด้วย […]