พ่อให้กำลังใจแม่ท้องช่วงเวลาที่คุณแม่เจ็บท้องคลอด โดยเฉพาะถ้าเป็นการคลอดครั้งแรก
คุณแม่ส่วนมากก็มักจะเกิดความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว
วิตกกังวล ไม่มั่นใจและอีกสารพัดความรู้สึ

การมีคุณพ่ออยู่ด้วยขณะเจ็บครรภ์ และขณะคลอดจะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและอบอุ่นใจที่ดีที่สุดให้คุณแม่ เพราะการอยู่กับคนที่
เขารัก หรือรู้ใจย่อมดีกว่าคนแปลกหน้าอยู่แล้ว

ในปัจจุบันโรงพยาบาลจำนวนไม่น้อย เริ่มให้คุณพ่ออยู่ร่วมกับคุณแม่
ขณะคลอดด้วย แต่หลายโรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมครั

แม้จะยอมรับว่า การที่คุณพ่ออยู่กับคุณแม่ขณะคลอด จะเป็นเรื่องดีก็ตาม
แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ อาจทำให้คุณพ่อบางคนพอเห็นเลือดก็อาจ
เป็นลมหน้ามืดได้

อาจกลายเป็นภาระให้หมอ ต้องมาดูแลแทนที่จะดูแลแม่ บางคนก็ไม่ยอม
ทำตามกฎของทางโรงพยาบาล ที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน
ห้องคลอด

หรือบางคนก็เข้าไปวุ่นวาย ให้ห้องคลอดหลายอย่าง จนแพทย์ในห้องคลอด
ไม่เป็นอันทำงานกันครับ

ครับ ก่อนจะเข้าไปในห้องคลอด คุณพ่อควรจะได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจ
ให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งในโรงพยาบาลบางแห่ง ได้ให้มีการอบรมเพื่อการ
เตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่ด้วยครับ

“กำลังใจนั้นสำคัญมากสำหรับคุณแม่ อย่าลืมหละครับ สู้สู้”

(Visited 265 times, 1 visits today)