BLOG , บริหารความรัก

ชีวิต​คู่..คำพูด

Posted on:

คงมิใช่เรื่องง่าย.. 💕 สำหรับชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ที่จะต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตคู่ ร่วมกับอีกคนหนึ่ง นั่นเป็นเพราะ..การมีชีวิตคู่ที่มีความสุข ไม่อาจใช้เพียงแค่ความรัก.. หรือ เพียงแค่..’ เข้ากันได้​ ‘​.. เท่านั้น แต่จะต้องใช้ทักษะวิธีการทางด้าน […]