ชีวิต​คู่..คำพูด

คงมิใช่เรื่องง่าย.. 💕
สำหรับชีวิตของคน ๆ หนึ่ง
ที่จะต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตคู่
ร่วมกับอีกคนหนึ่ง

นั่นเป็นเพราะ..การมีชีวิตคู่ที่มีความสุข
ไม่อาจใช้เพียงแค่ความรัก.. หรือ
เพียงแค่..’ เข้ากันได้​ ‘​.. เท่านั้น

แต่จะต้องใช้ทักษะวิธีการทางด้าน
จิตวิทยาการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วย

บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ระหว่าง COVID-19

เพื่อประคับประคอง..สร้างความเข้าใจ
สนับสนุนความหวัง
และความใฝ่ฝันของกันและกัน

รวมทั้งสร้างจุดมุ่งหมาย
ในชีวิตที่มั่นคงร่วมกัน

คำพูดที่ดี..จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคู่
และครอบครัวให้ดีขึ้นได้

#DaddyThumb

(Visited 77 times, 1 visits today)

Leave a Reply