บริหารความรัก , เรื่องเล่าของผม

วิธีสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ที่ทำได้ง่ายมาก

Posted on:

ทุกวันนี้โลกเราต้องเผชิญกับความรีบเร่ง เร่าร้อน การแข่งขันกันในทุกมิติ โดยเริ่มต้นสะสมความเครียดจากนอกบ้านเข้ามาถึงในบ้านของตัวเองโดยไม่รู้ตัว จากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังดึงคนให้ออกจากบ้าน จึงมีบางคนอยากออกจากงานประจำเพื่อมาอยู่กับครอบครัว มีหลายครอบครัวอยากทำ แต่ติดปัญหาเรื่องภาระค่าใช่จ่ายในการดำรงชีวิต จึงทำได้ยาก หลายคนจึงเลือกที่จะทน วิธีสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ที่ทำได้ง่ายมากนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องการ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว จึงจำเป็นอย่างมากที่ พ่อ […]