ทุกวันนี้โลกเราต้องเผชิญกับความรีบเร่ง เร่าร้อน การแข่งขันกันในทุกมิติ โดยเริ่มต้นสะสมความเครียดจากนอกบ้านเข้ามาถึงในบ้านของตัวเองโดยไม่รู้ตัว

ครอบครัวอบอุ่น

จากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังดึงคนให้ออกจากบ้าน จึงมีบางคนอยากออกจากงานประจำเพื่อมาอยู่กับครอบครัว มีหลายครอบครัวอยากทำ แต่ติดปัญหาเรื่องภาระค่าใช่จ่ายในการดำรงชีวิต จึงทำได้ยาก หลายคนจึงเลือกที่จะทน

วิธีสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ที่ทำได้ง่ายมากนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องการ

การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว จึงจำเป็นอย่างมากที่ พ่อ แม่ ลูก และทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกัน พร้อมกับการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแบบพอเพียงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคนในครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งกันและกัน จะทำให้รากของครอบครัวอบอุ่น มั่นคง แข็งแรง

แล้วจะทำอย่างไร? ให้ครอบครัวอบอุ่น…

  • ทำให้คนในครอบครัวเกิดความรู้สึกกลับบ้านแล้วมีความสุข
  • ชีวิตคู่ควรปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้กันและกัน หันหน้าเข้าหากัน
  • ต้องเข้าใจกันให้มากขึ้นกว่าเดิม
  • คนในครอบครัวต้องพูดจากันดีๆ
  • อภัยให้กันได้ตลอดเวลา
  • ใกล้ชิดลูกๆ ให้มากขึ้น ดูในสิ่งที่เขาทำบ้าง
  • หาเวลาอยู่กับลูกอย่างมีคุณค่า และแบ่งเวลาให้คู่สมรส
  • พ่อแม่ต้องไม่ลำเอียงที่จะทำให้ลูกเกิดความรู้สึกอิจฉาพี่อิจฉาน้อง
  • ครอบครัวจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด พ่อแม่อย่าพูดเถียงกันแรงๆ ต่อหน้าลูกๆ

ในครอบครัวอุดมคตินี้ หากทำได้ผมรับรองว่าคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นแน่นอนครับ และอย่าลืมทุกๆ คนในบ้าน พ่อ แม่ ลูก ต้องรับฟังกันให้มากขึ้นด้วยนะครับบ้านเราจะได้อบอุ่นและเข้มแข็งครับ

 

(Visited 1,432 times, 3 visits today)