บริหารการเงิน , เรื่องเล่าของผม

ขยะในบ้านช่วยออม

Posted on:

“มีขวด เศษเหล็ก ขวดพลาสติก เอามาขาย…” เสียงจากรถรับซื้อของเก่าในซอยบ้าน ส่งเสียงมาแต่ไกลของเช้าวันหยุดวันหนึ่ง ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่า ในขณะที่ทำความสะอาดบ้านอยู่นั้น เราน่าจะลองรวบรวมขยะที่ทุกๆ วันเราทิ้งไป นำมาคัดแยกแล้วลองเอาไปขายน่าจะดีนะแม่… จากนั้นผมก็ได้เริ่มต้นสะสม ขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มในรถทุกวันตลอดการเดินทางไปทำงาน และลองเก็บเศษกระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วมาใส่กลองลังที่เตรียมเอาไว้สำหรับสะสม หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษแบบใด ที่ได้มาจากของกินของใช้ […]