เด็ก 2-3 ปี

กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็ก

Posted on:

พ่อแม่ลองเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามลานกว้างแถวบ้าน จะเป็นในร่มหรือกลางแจ้ง เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักนะครับ วันนี้คุณพาลูกเล่นในสิ่งที่เขาชอบเล่นแล้วหรือยัง?… #DaddyThumb #กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็ก