พ่อแม่ลองเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามลานกว้างแถวบ้าน
จะเป็นในร่มหรือกลางแจ้ง เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ
โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักนะครับ

วันนี้คุณพาลูกเล่นในสิ่งที่เขาชอบเล่นแล้วหรือยัง?…
#DaddyThumb #กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็ก

(Visited 117 times, 1 visits today)