BLOG , CHILD , เด็กวัย 6-10 ปี , เรื่องเล่าของลูก

การเรียนรู้ของลูก..ผ่านดินแถวบ้าน

Posted on:

ลูกได้เรียนรู้จากการทำการบ้าน..เรื่องดินรอบตัว ในวันหยุด..ผมกับลูกได้พากันไปขุดหาดิน 3 ชนิด เพื่อมาดูว่ามีลักษณะอย่างไร ดินทราย เมื่อลูกจับต้องจะมีเนื้อหยาบ เป็นดินที่ประกอบไปด้วยเม็ดหินเล็ก ๆ เราจะมองเห็นได้ง่าย และรู้สึกหยาบ ถ้านำมาบี้ด้วยมือ จะไม่สามารถปั้นได้ครับ ดินเหนียว เนื้อดินจะละเอียดเป็นดินที่ประกอบไปด้วยเศษหิน […]