การเรียนรู้ของลูก..ผ่านดินแถวบ้าน

ลูกได้เรียนรู้จากการทำการบ้าน..เรื่องดินรอบตัว

ในวันหยุด..ผมกับลูกได้พากันไปขุดหาดิน 3 ชนิด เพื่อมาดูว่ามีลักษณะอย่างไร

ดินทราย

ดินทราย เมื่อลูกจับต้องจะมีเนื้อหยาบ เป็นดินที่ประกอบไปด้วยเม็ดหินเล็ก ๆ เราจะมองเห็นได้ง่าย และรู้สึกหยาบ ถ้านำมาบี้ด้วยมือ จะไม่สามารถปั้นได้ครับ

ดินเหนียว

ดินเหนียว เนื้อดินจะละเอียดเป็นดินที่ประกอบไปด้วยเศษหิน ที่มีขนาดเล็ก และละเอียดมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อนำมาบี้ด้วยมือจะรู้สึกเหนียว และสามารถปั้นเป็นก้อนได้และไม่แตก

ดินร่วน

ดินร่วน จะเป็นดินที่ประกอบไปด้วยดินเหนียว ดินทราย ซากพืช ซากสัตว์ สภาพเม็ดดินเกาะกันเป็นก้อนเล็ก ๆ ร่วนซุย ปั้นเป็นก้อนแล้วแตกออกบางส่วนได้ครับ

ประโยชน์ของดิน 

  1. เพราะปลูก
  2. ปั้นแจกัน
  3. เป็นที่ตั้งบ้านเรือน
  4. เป็นที่อยู่ของสัตว์

“สิ่งที่ลูกได้จาก..ดินรอบตัวแถวบ้าน..ผ่านจากการเรียนรู้มาที่โรงเรียน..ทำให้พ่อแม่เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันครับ”

(Visited 134 times, 1 visits today)

Leave a Reply