Cr.จากหนังสือจิตวิทยาครอบครัว เล่ม2 โอษฐ /อุษา

เด็กโขมยเงินก้าวร้าว

เป็นการสร้างพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้น
เพื่อต้องการแก้แค้นพ่อและแม่..เชื่อป่ะ⁉️

การแสดงออกนี้ เพื่อตอบโต้พ่อแม่
เพราะเด็กได้รับความกดดันทางอารมณ์
ที่ถูกการลงโทษด้วยการตีอย่างรุนแรง
เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 🥊

ความรักและความปรารถนาดีของพ่อและแม่
ที่แสดงออกด้วยการลงโทษรุนแรงเช่นนั้น
เพื่อหยุดเค้า..🚷

ไม่ได้ทำให้ลูกเกิดความสุขและความพอใจเลย 💔

แต่กับกลายเป็นความทุกข์ 🌪
ความกดดัน ความคับข้องใจ
และในความคิดของเด็กนั้น..

จะไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดว่า
การลงโทษอย่างรุนแรงที่ทำกับเค้านั้น
เป็นการแสดงออกของความรัก 🙇‍♂️

และจะส่งผลในความสามารถ
ของเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับทึบ..
และมีลักษณะบุคลิกของคนก้าวร้าว 🙅‍♀️

มีแรงผักดันภายใต้จิตสำนึกในทางทำลาย
เพื่อเป็นการระบายความก้าวร้าว ☄️

อันเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ ต่อสถานการณ์
หรือบุคคลที่ก่อให้เกิดความเครียด

จะพบภายในครอบครัว 🤷‍♀️
ที่ขาดความผูกพันที่ดีต่อกัน

เด็กที่มองภาพพจน์ของพ่อแม่ว่า..
เป็นคนดุร้าย ใจร้าย 🔥
มีความหวัดกลัวพ่อแม่ จะไม่มีความสุข
และคับแค้นใจ

สิ่งที่เด็กปรารถนา คือ..
อยากให้พ่อแม่เป็นคนใจดีกับเค้า💗
☃️ ไม่ว่าอะไรก็ตาม เพราะเค้ายังเด็ก

DaddyThumb 👍

บันทึกแบ่งปัน

(Visited 12 times, 1 visits today)