ถ้าวันไหนสับสน..ว่าเราทำไมยังไม่ไปถึงไหน..ขอให้อ่านนี้

อย่ามัว..แต่ให้ความสำคัญกับ
การบรรลุเป้าหมาย..เท่านั้น

จนลืม..เหตุผล..ในวันแรก..ที่เราทำ​สิ่งนั้น

เพราะไม่อย่างนั้น..เราจะไม่มีวันได้
สัม​ผัสกับ​ความสำเร็จ..อย่าง​แท้จริง

#DaddyThumb

daddythumb-fun-family

(Visited 74 times, 1 visits today)

Leave a Reply