พ่อแม่ช่วยลูกเรียนรู้พัฒนาการได้ดีมาก

พ่อสอนลูกเรียนรู้

อีกทั้งพ่อแม่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน และยังต้องมีทักษะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ พ่อแม่มีความสำคัญมากที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของลูกได้ดี ดังนี้

1. การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับการพัฒนาและความสามารถของเด็ก การตั้งเป้าหมายไว้สูงและสมบรูณ์แบบจนเกินไป พอลูกไม่สามารถทำได้พ่อแม่จะรู้สึกเหนื่อยและเสียใจ ลูกก็รู้สึกหดหู่ท้อแท้หมดกำลังใจ การให้เด็กประสบความสำเร็จเล็กๆ จากการทำอะไรได้ด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจครับ

2. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูก การลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน เช่น ถ้าต้องการให้ลูกเก็บของเล่น พ่อแม่ก็ชวนกันมาเก็บของเล่น โดยให้ลูกช่วยเก็บในขณะที่พ่อแม่เก็บด้วย หรือเล่นเกมวิ่งเก็บของก็จะสนุกดีครับ

3. ให้ทำซ้ำๆ และซ้ำอีก การที่ต้องการให้เด็กๆ ทำอะไรได้ต้องฝึกฝน พ่อแม่ต้องบอกซ้ำๆ และให้เด็กๆ ทำซ้ำอีก เช่น เก็บของเล่นทุกครั้งที่เด็กเล่นต้องให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ทุกครั้ง พ่อแม่ต้องบอกเตือนทุกครั้งจนกว่าเด็กจะทำได้ดี

4. การบอกเชิงบวก ถ้าพ่อแม่ต้องการให้เด็กๆ ทำอะไรให้บอกวิธีปฏิบัติพร้อมๆ กับการลงมือทำให้ดู เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่ตอบสนองต่อการพูดเพียงอย่างเดียว เช่น ต้องการให้เด็กปิดประตูเบาๆ ก็ให้จับมือเด็กไปที่ลูกบิดประตูแล้วค่อยๆ ปิดพร้อมกับบอกเค้าว่า “เราจะปิดประตูเบาๆ กันนะลูก”

5. อย่าขัดจังหวะ ถ้าเด็กๆ จดจ่อสนใจอะไรอยู่ให้รอเด็กสักนิด อย่าเพิ่งเข้าไปสอดแทรกขัดจังหวะ เพราะเด็กมีระยะความสนใจสั้นมากอยู่แล้ว รอให้เด็กหันเหความสนใจไปเรื่องอื่น พ่อแม่จึงนำเสนอความคิดใหม่พร้อมชมเชยผลงานที่เด็กทุ่มความสนใจทำ

6. ให้ความสนใจเมื่อเด็กๆ อยากบอกหรือดึงพ่อแม่ไปดูอะไรสักอย่าง ให้พ่อแม่แสดงความสนใจอย่างเต็มที่ทันที สิ่งนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว

7. การสั่งห้าม ให้ใช้ยามจำเป็น คือ เมื่อก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน การสั่งห้ามไม่จำเป็นต้องเป็นการเผชิญหน้าหรือการดุทุกครั้งครับ พ่อแม่อาจเปลี่ยนเป็นการเบี่ยงเบนหันเหความสนใจเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ

ขอบคุณที่มา : มีเรีย สต็อปเพิร์ด (ทดสอบพัฒนาการลูกน้อย)

“ครับ พ่อแม่อย่ามองว่าลูกเด็กเกินไปที่จะทำอะไรได้ จึงคอยช่วยเหลือปกป้องตามใจทุกอย่างจะส่งผลให้ลูกติดแม่และขาดความเชื่อมั่นในตนเองได้ ทางที่ดีเราควรให้ลูกพยามยามเรียนรู้ที่จะทำอะไรกับเราไปด้วยกันจะดีกว่าครับ”

(Visited 105 times, 1 visits today)

Leave a Reply