สรุปการเข้าฟังการเสวนาจาก www.DaddyThumb.com

‘เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กศตวรรษที่ 21’

เลี้ยงลูกในยุคดิจิตอล

เสวนา ‘เลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21’ นิตยสาร Mother & Care ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 • พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อ
 • ดำเนินรายการโดย พี่น้ำเย็น FM 105 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว

เผยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ‘เด็กต้องเติบโตอย่างไรในศตวรรษที่ 21’

จากการที่ได้มีสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนดิจิตอล ของเล่นดิจิตอล ล้วนมีบทบาทที่ให้

 • ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการลูก ในการสื่อทักษะการเรียนรู้ เกมส์ช่วยให้เด็กผ่อนคลาย
 • โทษ ถ้าเลือกสื่อไม่ถูกกับวัย มีการศึกษาของสื่อบันเทิงอาจทำให้เด็กก้าวร้าวได้ เรียนแบบทำตาม และโรคอ้วนในเด็กเยอะขึ้น เพราะกินอาหารขยะ ติดสื่อไม่ออกกำลังกาย

การที่เด็กดูทีวีกับพ่อแม่ และสอนอย่างสนุกสนานจะทำให้เด็กเข้าใจและไม่หลงผิดได้

เลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21

เตรียมความพร้อมสร้างศักยภาพลูกน้อยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

มารู้จักโรคต่อมไร้ท่อ คืออะไร? : เป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์ เพศ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

เด็กจะมีปัญหาส่วนสูงของเขาตามที่พ่อแม่ได้คาดหวังไว้  หรือ ในอนาคตลูกสาวเราควรจะมีส่วนสูงเท่าไรดีนะ? เรื่องเหล่านี้จะทำให้เด็กเครียดได้ครับ

วิธีคำนวณความสูงในอนาคตของเด็กแบบง่ายๆ ที่เราควรจะดูควบคู่ไปด้วยกันนะครับ :

(ส่วนสูงพ่อ – 13 + ส่วนสูงแม่) / 2 = ส่วนสูงทางพันธุกรรมของลูก

ฮอร์โมนมีผลต่อส่วนสูง เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป จะสูงเพิ่มปีละ 4-6 ซม. ถ้าต่ำกว่าแสดงว่าขาดฮอร์โมน และได้รับอาหารไม่เพียงพอ ปัจุบันพบว่าคนไทยมีส่วนสูงเฉลี่ย 198-195 ซม. ถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบสมัยกับก่อน เราต้องบอกลูกไม่ควรมองเทียบคนที่ความสูงต่ำนะครับ

พ่อแม่บางท่านกลัวลูกชายจะเป็นหนุ่มไม่ทันเพื่อน และคิดว่าลูกเรายังทำอะไรเหมือนด็กๆ ไม่โตสักทีในสายตาเรา บางทีเราไม่ควรตกใจเรืองร่างกายของลูกมากเกินไปครับ

เด็กผู้หญิงอาจพบปัญหา เรื่องการมีประจำเดือนเร็วกว่าปรกติ มีหน้าอกเร็ว เด็กผู้ชายมีอวัยวะเพศที่โตเกินตัวในอายุยังน้อย ทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ควรพาเด็กเข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับ

สื่อต่างๆ จะบอกภาพลักษณ์ที่ดูดีไว้ก่อน และวัยรุ่นมักจะดูทีวีแล้วมาเล่าให้กันฟังเพื่อสร้างค่านิยม ซึ่งทำให้เด็กมีค่านิยมที่ไม่ดีต่อตนเอง คุณพ่อคุณแม่ควรตั้งรับและปลูกฝังให้ลูกคิดเป็นเช่น “ส่วนสูงไม่สำคัญเท่าไรหรอกนะลูก ขอให้เป็นคนดีก็พอแล้ว”

เสวนาพัฒนาการลูก

อัพเดทเทรนด์การเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอล

คำแนะนำเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

ที่มาข้อมูล : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

จำง่ายๆ ใช้หลัก 2ว 2น

=วัย

 • อายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด
 • อายุน้อยกว่า 6 ปี ไม่ควรใช้อินเตอร์เน็ต
 • อายุน้อยกว่า 13 ปี ไม่ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด

=เวลา-สถานที่

แม้อายุเด็กเกินกำหนดดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงจำกัดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะการใช้เพื่อความบันเทิง เล่นเกทหรือเล่นอินเตอร์เน็ต หากใช้เพื่อการศึกษาให้ผู้ปกครองพิจารณาเวลาที่ใช้ตามความเหมาะสม

แนะนำการใช้ให้เหมาะสมกับเวลา งดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์เวลานอน หรือขณะรับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ขณะทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นใช้ถนนหรือขับขี่ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

วางโทรทัศน์ ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ไม่วางในห้องนอนหรือที่ลับตา หาเวลาและส่งเสริมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในครอบครัวเช่น การเล่นทำกิจกรรมหรือเที่ยวนอกบ้าน นอกเหนือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์

=เนื้อหา

 • ผู้ปกครองควรทราบเนื้อหาของรายการ เกมส์ website หรือ application ที่ลูกใช้
 • ควบคุมการใช้สื่อที่มีความรุรแรง ยาเสพติด หรือมีเนื้อหาเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัย หากเป็นรายการทางโทรทัศน์สามารถเลือกรายการตามการจัดลำดับความเหมาะสมตามวัย
 • ติดตั้งโปรแกรมติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตและขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมเช่น โปนแกรม ICT Housekeeper ของกระทรวง ICT โปรแกรม Gamer Guard ของกระทรวงวัฒนธรรม และโปรแกรมใส่ใจ เป็นต้น

=แนะนำ

ร่วมกันกำหนดกติกาเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ในเรื่องระยะเวลาที่ใช้ และเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้

 • ผู้ปกครองควรใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกับเด็กและคอยให้คำแนะนำเด็ก หากพบรายการที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

พ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างไร

เด็กเล็กๆ ที่อ้วนเกิดจากอะไร? 

 • ทานอาหารขยะมากไป
 • ค่านิยมที่ ย่า ยาย ตองการให้เด็กอ้วนจำม่ำมากกว่า เพราะคิดว่าสมบรูณ์ดี ซึ่งต้องค่อยๆ เปลี่ยนความคิดกันครับ

การแก้ปัญหาว่าอ้วนไม่อ้วน เท่ากับการเลี้ยงดูสำคัญมากกว่า คือ พ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ห้ามออกคำสั่งหักดิบเด็ก เขาจะไม่ฟังเรา

เด็กผอมไปจะรับมือยังไง?

 • ค่อยกระตุ้นลูกให้อยากกินอาหาร หากับข้าวที่ลูกชอบ เพิ่มรสเปรี้ยวหวาน
 • เปลี่ยนจากไข่เจียวเป็นไข่ดาว จัดอาหารที่มีแคลอรี่เยอะๆ
 • พ่อแม่สร้างบรรยากาศสนุกในโต๊ะอาหาร ชมแรงเสริมทางบวกเมื่อลูกกินพัก ไม่บังคับ
 • ให้ลูกเลือกว่าจะทานอะไรดี ในกับข้าว 3 อย่าง แต่ต้องไม่ให้ไม่เลือกที่จะไม่กินอะไรเลย

“การเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีนั้น เราต้องเลี้ยงลูกด้วยใจนะครับ ค่อยเตือน ค่อยสอน เป็นเพื่อนเค้าให้ได้

สอนให้ลูกมองความอดทนเป็นความท้าทาย เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ให้เปรียบเทียบกับตัวเอง”

เครดิตรูป : Mother & Care

(Visited 54 times, 1 visits today)