ความประทับใจ 💖 แม่ลูกเต้นงานโรงเรียน 📣 เพลงรักติดไซเรน​ 😍

ความประทับใจ แม่ลูกเต้นงานโรงเรียน
สาธิตเกษตร​ การแสดงของเด็ก​ ป.1​
ที่ทางเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
เพลงรักติดไซเรน​ by​ DaddyThumb​
The impression the mother and children dance together on the school festival day

Leave a Reply