วิธีป้องกัน “โรคมือ เท้า ปาก” ลูกเล็กที่น่าตกใจ

ห่างจากโรคมือ เท้า ปาก

มารู้จักโรคมือ เท้า ปาก กันเถอะครับ วันก่อนที่ศูนย์เด็กเล็กของลูกผมได้ให้แผ่นพับ เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็ก ไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้

ยาวนิดหนึ่งนะครับ แต่รับรองเป็นความรู้ที่ดีมากๆ ครับ…

โรคมือ เท้า ปาก

(Hand, Foot and Mouth Disease)

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่มที่อยู่ในลำไส้คน
มักพบเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งทารก
และเด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่าย
และจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต
ส่วนผู้ใหญ่ก็พบเป็นโรคนี้ได้

โรคนี้มักพบในสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้บ่อย แต่มักไม่มีความรุนแรง
และหายได้เองภายใน 7-10 วัน บางรายอาจมีอันตราย
จากภาวะแทรกซ้อน

โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อได้อย่างไร?
เชื้อโรคอยู่ในน้ำลาย น้ำมูก อุจจาระ น้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วย
เชื้อโรคเข้าทางปากโดยตรงซึ่งอาจติดมากับมือ ของเล่น ไอ จาม
หรือ ใช้ภาชนะในการรับประทาน หรือดื่มร่วมกันโรคนี้จะติดต่อกันได้ง่าย

ในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย และจะพบเชื้อในอุจจาระ
ผู้ป่วยได้นานประมาณ 6 สัปดาห์ หลังจากเริ่มป่วย

อาการของ โรคมือ เท้า ปาก
มีไข้ 2-4 วัน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บภายในปากและคอ
ปวดเมื่อยตามตัวคลายไข้หวัด

มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
หรือที่ก้น ต่อมาผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง
และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ

ถ้าเด็กมีอาการเหล่านี้ หรือซึม ไม่รับประทานอาหารและน้ำ
น้ำลายไหล อาเจียนบ่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

ภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กๆ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
อาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งอาจเสียชีวิตได้

การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
1. ควรดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป และสุขอนามัยส่วนบุคล
โดยล้างมือ ฟอกสบู่ให้สะอาด ก่อนเตรียมอาหาร
ก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่ายทุกครั้ง

2. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม

3. ควรใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้แก้ว
หลอดดูด ช้อน ขวดนม ร่วมกับผู้อื่น

4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย แยกเด็กป่วย
ออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย

5. หลีกเลี่ยงการนำทารกและเด็กเล็กเข้าไปในสถานที่แออัด
หรือที่ๆ เด็กอยู่ร่วมกันจำนวนมาก หรือเล่นของเล่นร่วมกันใน
ที่สาธารณะในช่วงที่มีโรคระบาดมาก

6. ผู้ดูแลเด็กต้องตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อยๆ และรีบล้างมือ
ให้สะอาดโดยเร็วเมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลาย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
เสื้อผ้าที่เปื้นอุจจาระ

7. ทำความสะอาดพื้น เครื่องใช้หรือของเล่นเด็ก ที่อาจปนเปื้นเชื้อโรค
อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฟอกขาว (คลอร็อกซ์) อัตราส่วน คือ
น้ำยา 20 cc. ต่อน้ำ 1,000 cc. และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

8. ถ้าพบผู้ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อดำเนินการควบคุมโรคต่อไป

Credit by : กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

“คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ อย่างเราๆ ต้องคอยเอาใจใส่
ดูแล ล้างมือลูกน้อยให้สะอาด อยู่เสมอนะครับ
จะช่วยลดความเสี่ยง จากโรคนี้ได้ครับ สู้ สู้…”

(Visited 105 times, 1 visits today)

Leave a Reply