สอนลูกให้มีจิตสาธารณะวันนี้ผมมีเรื่องราวมาแบ่งปันครับ การสอนลูกให้มีจิตสาธารณะทำอย่างไร?

จากสารความรู้ที่ศูนย์เด็กเล็ก ที่ผมได้ฝากลูกชายไว้ให้เลี้ยงดู ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่าน มีข้อความว่า…

“การมีจิตสาธารณะ” นั้น ถือเป็นความรู้สึกตระหนักถึงปัญหา การอยากมีส่วนร่วม ที่จะช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเต็มใจที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน้ำใจ เกื้อกูลกัน มีการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน

ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการปลูกฝัง การอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่ลูกยังเล็ก เด็กที่มีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคิดในเชิงบวก (Positive thinking) เข้าใจผู้อื่น ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

“โอ้ว!… ผมว่าเป็นบทความที่ยอดมากครับ เพราะสอนผมด้วยในตัว…555”

และมักเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นและสัตว์ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีครับ

เด็กที่มีลักษณะดังกล่าว จะเป็นที่รักของคนรอบข้าง จะได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงใจ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในอนาคตที่ดีเยี่ยม

พ่อแม่ สามารถปลูกฝังให้ลูกมีจิตสาธารณะได้ โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี ฝึกระเบียบวินัยโดยการทำอะไรตามเวลา (ตารางชีวิตประจำวัน) ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม การใช้สิ่งของรวมกัน เช่น การเข้าคิว การแบ่งปัน การช่วยแม่ถือกระเป๋าขึ้นรถไปโรงเรียน การปิดไฟ ปิดแอร์ก่อนออกจากห้องที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

คุณพ่อคุณแม่ อาจรู้สึกว่ายากสำหรับเด็กเล็กวัยต่ำกว่าสามขวบ ซึ่งเด็กยังหวงของ ไม่อยากแบ่งให้ใคร แต่เราสามารถปลูกฝังได้ครับ เพราะเด็กวัยนี้กำลังมองเราและเลียนแบบสิ่งต่างๆ ที่เราทำให้เขาเห็นนั่นเอง

การชี้แนะและส่งเสริมลูก จะได้รับการปลูกฝังให้เด็กประพฤติปฏิบัติได้เองอย่างธรมมชาติ เช่น ช่วยแม่จัดกระเป๋าไปโรงเรียน เล่นกวาดบ้านถูบ้าน ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้แล้วเพื่อให้คนอื่นได้ใช้บ้าง ปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องนอน เมื่อครั้งไหนที่ลืมปิด พ่อแม่จะมีเสียงน้อยๆ ว่า “ปิดไฟ ปิดไฟจร้า…” แล้วอุ้มลูกมา กดสวิทซ์ปิดไฟกันนะครับ

เมื่อลูกไอ จาม จะต้องพูดว่า “ปิดปากนะลูก เดี่ยวคนอื่นจะไม่สบายนะครับ” เป็นต้น

“การสอนให้เด็กรู้จักการรับ รู้จักการให้ มีจิตสาธารณะ เพื่อการมีทรัพยากรบุคคลที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต พ่อแม่อย่างเราช่วยได้ และนึกภูมิใจในตัวเขามากทีเดียวครับ”

 

ขอบคุณที่มา : สารรักจากศูนย์ฯ เดย์แคร์ มก. บางเขน

(Visited 310 times, 1 visits today)