นิยามของคำว่า ‘คุณพ่อแห่งศตวรรษที่ 21’

การเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัวของคุณพ่อในศตวรรษที่ 21 นั้นควรยึดหลักการเข้าใจธรรมชาติและอิสระภาพของลูกและคุณแม่ เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่น มีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มกันทั้งบ้าน นั้นคือความสำเร็จของครอบครัวแล้วครับ

การดูและลูกและภรรยา… ก็คือการดูและตัวเราเองนั่นแหละครับ คุณพ่อ…

คุณพ่อแห่งศตวรรษที่ 21 Mom Club

Leave a Reply