DaddyThumb ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา‬ IP Fair

เพื่อนๆ สวัสดีครับ DaddyThumb ด้รับโอกาสอันมีค่า
ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน
IP Fair Intellectual Property 2016
‪#‎มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา‬

ในวันที่ 11 – 13 สค. 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่บูธ P 05 หน้าประตูทางเข้าครับ

ละนี่คือภาพบรรยากาศในงานครับ

กราบขอบพระคุณเพื่อน ๆ ที่มาให้กำลังใจครับ 

‪#‎DaddyThumb‬ #‎IPfair2016‬

IP Fair DaddyThumb1

IP Fair DaddyThumb2

IP Fair DaddyThumb3

IP Fair DaddyThumb4.0

IP Fair DaddyThumb4.1

IP Fair DaddyThumb4.2

IP Fair DaddyThumb5.3

IP Fair DaddyThumb5.5

IP Fair DaddyThumb5.4

IP Fair DaddyThumb5.6

IP Fair DaddyThumb5.10

IP Fair DaddyThumb5.9

IP Fair DaddyThumb5.11

IP Fair DaddyThumb5.12

IP Fair DaddyThumb5.8

IP Fair DaddyThumb5.13

IP Fair DaddyThumb5.15

IP Fair DaddyThumb5.16

IP Fair DaddyThumb5.17

IP Fair DaddyThumb5.19

IP Fair DaddyThumb5.20

IP Fair DaddyThumb5.18

IP Fair DaddyThumb5.21

IP Fair DaddyThumb5

IP Fair DaddyThumb6

IP Fair DaddyThumb7

IP Fair DaddyThumb8

IP Fair DaddyThumb9.1

IP Fair DaddyThumb9.2

IP Fair DaddyThumb9.3

IP Fair DaddyThumb9.4

IP Fair DaddyThumb9.5

IP Fair DaddyThumb9.6

IP Fair DaddyThumb9.7

IP Fair DaddyThumb9.8

IP Fair DaddyThumb9.9

IP Fair DaddyThumb9.10

IP Fair DaddyThumb9

IP Fair DaddyThumb10

IP Fair DaddyThumb11

IP Fair DaddyThumb12.1

IP Fair DaddyThumb12

IP Fair DaddyThumb13

IP Fair DaddyThumb14

IP Fair DaddyThumb15

IP Fair DaddyThumb16

IP Fair DaddyThumb17

IP Fair DaddyThumb24

IP Fair DaddyThumb25

IP Fair DaddyThumb26

IP Fair DaddyThumb27

IP Fair DaddyThumb29

IP Fair DaddyThumb28

IP Fair DaddyThumb30

IP Fair DaddyThumb31

IP Fair DaddyThumb47

(Visited 119 times, 1 visits today)

Leave a Reply