คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง

คุณพ่อที่มีโอกาสเลี้ยงลูกทั้งหลายครับ ผมเป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่ง ที่มีโอกาสและโชคดีที่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง ตั้งแต่เขาคลอดออกมา

คูณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง1

โอกาสที่ได้เลี้ยงลูกเป็นรางวัลของชีวิต “มิใช่ภาระ”…

โอกาสที่ได้เลี้ยงลูก เป็นเวลาที่คุณพ่อได้ชื่นชมกับลูกน้อย ตัวเล็กจนโตใหญ่เป็นหนุ่ม – สาว

แน่นนอนว่าปัญหาต่างๆ มีเกิดขึ้นแน่ แต่ก็เป็นโอกาสที่ใช้ชีวิตในทางสร้างสรรค์กับบุคคลที่เรารัก ไม่ใช่หรือ ?…

คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง2

ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ก็มีปัญหาเรื่องอื่นอยู่แล้ว แต่นี่โชคดีที่คุณพ่อ ได้มีโอกาสแก้ปํญหาและใกล้ชิดกับลูกรักของเรา

คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง3

 มีลูก “เลี้ยงลูกเอง” ผมถือว่าโชคดี

ผมได้รับรางวัลชีวิตครับ

จาก คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง

ครับวันนี้ เราอยู่กับ อ.ชัยฤทธิ์ กับ ‘โครงการปันเรื่องเล่าของเพื่อนพ่อ’ อาจารย์ได้เล่าเรื่องจากหัวใจของคนเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกเอง กับรางวัลอันมีค่าที่ได้อยู่กับลูก พวกเรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวที่พ่อมีให้มากๆ ครับ

คุณพ่อชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ อาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Visited 78 times, 1 visits today)

Leave a Reply