คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง

คุณพ่อที่มีโอกาสเลี้ยงลูกทั้งหลายครับ ผมเป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่ง ที่มีโอกาสและโชคดีที่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง ตั้งแต่เขาคลอดออกมา

คูณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง1

โอกาสที่ได้เลี้ยงลูกเป็นรางวัลของชีวิต “มิใช่ภาระ”…

โอกาสที่ได้เลี้ยงลูก เป็นเวลาที่คุณพ่อได้ชื่นชมกับลูกน้อย ตัวเล็กจนโตใหญ่เป็นหนุ่ม – สาว

แน่นนอนว่าปัญหาต่างๆ มีเกิดขึ้นแน่ แต่ก็เป็นโอกาสที่ใช้ชีวิตในทางสร้างสรรค์กับบุคคลที่เรารัก ไม่ใช่หรือ ?…

คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง2

ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ก็มีปัญหาเรื่องอื่นอยู่แล้ว แต่นี่โชคดีที่คุณพ่อ ได้มีโอกาสแก้ปํญหาและใกล้ชิดกับลูกรักของเรา

คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง3

 มีลูก “เลี้ยงลูกเอง” ผมถือว่าโชคดี

ผมได้รับรางวัลชีวิตครับ

จาก คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง

ครับวันนี้ เราอยู่กับ อ.ชัยฤทธิ์ กับ ‘โครงการปันเรื่องเล่าของเพื่อนพ่อ’ อาจารย์ได้เล่าเรื่องจากหัวใจของคนเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกเอง กับรางวัลอันมีค่าที่ได้อยู่กับลูก พวกเรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวที่พ่อมีให้มากๆ ครับ

คุณพ่อชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ อาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Visited 105 times, 1 visits today)

2 thoughts on “คุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองคนหนึ่ง

  1. How do you feel about being one of the fortunate fathers who has the opportunity and privilege to raise your child from the moment they are born? What are some of the joys and challenges you have experienced as a hands-on father, and how has this role shaped your relationship with your child?

Leave a Reply