“วันเด็กแห่งชาติ” ครั้งแรกในโลก เกิดขึ้นได้ยังไง?

“วันเด็กแห่งชาติ” เกิดจากนโยบายขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เริ่มจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2498 ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็น 1 ใน 40 ประเทศที่มีการกำหนดวันเด็กแห่งชาติขึ้นมา

สำหรับจุดประสงค์หลักของวันสำคัญนี้ คือ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบการถูกทารุณกรรมและการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ จากเด็กเหล่านี้และเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่รับฟังและเข้าใจเด็กมากขึ้น โดยวันเด็กแห่งชาติหากนับรวมปีนี้ด้วย (วันเด็ก 2565) ก็มีมายาวนานถึง 67 ปีแล้ว

cr. : www.bangkokbiznews.com

#คำขวัญวันเด็ก 2565​

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” 😍

คำขวัญวันเด็ก2565​ DaddyThumb

#DaddyThumb

 

(Visited 31 times, 1 visits today)