เด็กได้เรียนรู้..จากการเล่นทราย Sandbox

ถ้าอยากให้เด็กเรียนรู้อะไร..เราต้องทำให้เขาสนุก

การค้นหาคำตอบ..แบบไร้ขอบเขต

จะทำใหเเด็ก..คิดนอกกรอบ..ซึ่งอาจจะได้คำตอบที่มากขึ้นกว่าเดิม

เด็กเรียนรู้ฟอสซิล

เวลา..ก็หมดไปกับ..ความสนุกสนานของเด็ก

โดยที่เขาซึมซับกระบวนการคิด..อย่างไม่รู้ตัวเลยครับ

เด็กได้เรียนรู้..จากการเล่นทราย Sandbo

(Visited 80 times, 1 visits today)

Leave a Reply