การเล่นของเด็ก1

 

การเล่นเป็นเรื่องจริงจังของหนู ของเด็กปฐมวัย

เอ่ยคำว่า “เล่น” ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ท่านๆ มักไม่ค่อยชอบใจนัก เพราะดูไม่เป็นงานเป็นการ เล่นแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมา เสียเวลาเปล่า แต่สำหรับเด็กๆ แล้ว การเล่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยที่เดียว ลืมตาขึ้นมา นอกจากการกิน นอน ขับถ่ายแล้วหละก็คือ เล่น

จะให้เด็กทำงานบ้านหรืองานอาชีพ ก็ยังโตไม่พอ แล้วในสมองของเด็กๆ เขายังมองได้ไม่ต่างกันครับ ระหว่างการเล่นของเขากับการทำงานของผู้ใหญ่

เด็กๆ ถือการเล่นเป็นเรื่องจริงจัง เป็นงานอย่างหนึ่งที่ให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้ในที่สุด ถ้าลูกสนุกสนานและเพลิดเพลินซึ่งก็เกิดมาจากการได้เล่นนั่นเองครับ

รู้ไหม… ทำไมเด็กต้องเล่น

หากคุณพ่อคุณแม่เอาคำถามนี้ไปถามเจ้าตัวน้อยที่เล่นกันอยู่ คำตอบที่ได้รับคือ “ก็มันสนุกนี่ครับ (ค่ะ)” 

แต่นอกจากความสนุกแล้ว ผลจากการค้นคว้าของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายชี้ว่า การเล่นจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเอง ทั้งความสามารถทางร่างกาย ความคิดความรู้สึก เพราเวลาเล่นเด็กจะได้แสดงอารมณ์ทั้งทางบวกและลบ สามารถแสดงความรู้สึกเก็บกด โกรธ เกลียด อิจฉา ออกมาโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู่อื่น

ลูกจะค่อยๆ เติบโตด้วยความเข้าใจคำว่า “ความสุข เสรีภาพ และความยุติธรรมได้จากการเล่นนี่แหละ”

โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เข้าใจ อ่านหนังสือยังไม่ออก

ดร.นัยพินิจ คชภักดี ได้กล่าวไว้ในการอภิปรายเรื่อง “มิติใหม่ในการประเมินพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาลด้วยการเล่น” ว่าการเล่นเป็นสิ่งแวดสำคัญที่มีบทบาทเร้าและกระตุ้นให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดีที่สุด

ในขณะที่เด็กเล่นนั้น มีงานวิจัยพบว่าคลื่นสมองของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กล้ามเนื้อสมองจะพัฒนาและจะช่วยเสริมการรับรู้ให้มีคุณภาพ ทำให้เด็กจดจำได้นานและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ดังนั้นการให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเล่น จึงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เด็กรักการเรียนรู้นั้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น หนูน้อยจึงต้องเล่น ถ้าไม่ได้เล่นในวิถีทางที่เหมาะกับวัยของตนเอง ผลเสียที่จะเกิดขึ้นมีมากมายครับ

ปัญหาด้านจิตใจและสังคม 

การที่เด็กต้องเก็บกดความอยากเล่นไว้ จะทำให้เขาเป็นเด็กเฉยชา ไม่อยากปรับตัว ดื้อ ต่อต้านผู้ใหญ่

ปัญหาด้านอารมณ์

เกิดความไม่สบายในอารณ์ อิจฉาริษยา ซึ่งทำให้กลายเป็นเด็กเก็บกด และอาจหาทางออกโดยการทำลายข้าวของหรือแกล้งผู้อื่น

ถูกทำลายโอกาสในการเรียนรู้ 

ถ้าเด็กไม่ได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของเขา อาจเป็นอันตรายต่อการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในอนาคตได้ครับ

Cr : การเล่นเรื่องจริงจังของเด็กๆ จากหนังสือ ‘รักลูก’

(Visited 36 times, 1 visits today)