Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-author.php on line 113

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-posts.php on line 394

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-instagram.php on line 187

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-mailchimp.php on line 158

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-socialbox.php on line 129
บริหารการเงิน Archives - DaddyThumb fun family

Category: บริหารการเงิน

ขยะในบ้านช่วยออม

“มีขวด เศษเหล็ก ขวดพลาสติก เอามาขาย…” เสียงจากรถรับซื้อของเก่าในซอยบ้าน ส่งเสียงมาแต่ไกลของเช้าวันหยุดวันหนึ่ง ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่า ในขณะที่ทำความสะอาดบ้านอยู่นั้น เราน่าจะลองรวบรวมขยะที่ทุกๆ วันเราทิ้งไป นำมาคัดแยกแล้วลองเอาไปขายน่าจะดีนะแม่… จากนั้นผมก็ได้เริ่มต้นสะสม ขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มในรถทุกวันตลอดการเดินทางไปทำงาน และลองเก็บเศษกระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วมาใส่กลองลังที่เตรียมเอาไว้สำหรับสะสม หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษแบบใด ที่ได้มาจากของกินของใช้ แกนของกระดาษชำระ หนังสือที่เราได้รับแจกมาฟรีๆ พออ่านเสร็จแล้วก็จะถูกเก็บสะสมไว้เพื่อขายในการนี้ครับ จากวันที่ผมเริ่มเก็บผ่านไปได้ 2 อาทิตย์ ผมได้นำขยะคัดแยกที่รวบรวมมาทั้งหมดไปขายร้านรับซื้อขยะในหมู่บ้าน “คุณเชื่อหรือไม่ว่ากองนี้ราคาเท่าไร?…” ขยะทั้งหมดได้ถูกวางขึ้นชั่ง โดยมีราคาค่างวดแบ่งแยกตามประเภทขยะ ผมแถบไม่อยากเชื่อเลยว่า เจ้าของร้านที่ยื่นกระดาษจดแผ่นหนึ่งพร้อมเงิน ส่งให้ผมในจำนวนทั้งหมด 23 บาท จากการขายขยะในครั้งนี้ ผมลองคำนวณเล่นๆ ว่า ใน 15 วัน เราปล่อยเงินหายไป 23 บาท เท่ากับใน 1 วัน เราทิ้งเงินไป 1.5 บาท แล้วถ้า 1 ปี (365 วัน) เราทิ้งเงินไป = 365 x 1.5…