Portfolio

แชร์ในรายการ ‘Mom Club’

Posted on:

‘DaddyThumb’ ขอขอบพระคุณรายการ ‘Mom Club’ ที่ได้ให้ผมและครอบครับได้แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราวการสร้างครอบครัวที่ดีนะครับ และขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจจากเพื่อนๆ ด้วยครับ ออกอากาศสดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-11.00 น. […]