EVENT

หนังสือคู่มือคุณพ่อมือใหม่แจกฟรี!

Posted on:

เพื่อนๆ ครับ… เนื่องจาก DaddyThumb.com ได้รับโอกาสอันมีค่าให้ไปแสดงผลงานในงาน ‪#‎StartupThailand2016‬ พวกเราขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ที่ได้ ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอด เราจึงได้ผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแจกฟรี!… กันในงานเอาไว้เป็นที่ละลึกและสะสมกันครับ มีตามรูป หนังสือ ‘DaddyThumb Guidebook’ คู่มือคุณพ่อ… […]