รวม 32 ภาพวาดของลูกวัย 1-2 ขวบ ที่พ่อแม่ภูมิใจมากที่สุด ผมเก็บภาพวาดของลูกชายเอาไว้ตั้งแต่เกิดครับ และนี้คือศิลปะของเด็กปฐมวัย รวบรวมผลงานศิลปะของน้องพอร์ช ตั้งแต่วัย 1 ปี – 2 ปี  (Art of Young Children Gallery by DaddyThumb) ศิลปะของเด็กปฐมวัย ภาพที่ 1 ศิลปะของเด็กปฐมวัย ภาพที่ 2  ศิลปะเด็ก ภาพที่ 3 ศิลปะของเด็กปฐมวัย ภาพที่ 4 ศิลปะของเด็กปฐมวัย ภาพที่ 5 ศิลปะของเด็กปฐมวัย ภาพที่ 6 ศิลปะของเด็กปฐมวัย ภาพที่ 7 ศิลปะของเด็กปฐมวัย