เด็ก 2-3 ปี , เรื่องเล่าของผม

เลี้ยงลูกให้ฉลาดกับกิจกรรมที่พ่อก็ทำได้

Posted on:

หลายวันที่ผ่านมาผมได้ลาพักร้อน 7 วัน เพื่อมาดูแลลูกที่ป่วยในโรงพยาบาล พอลูกหายป่วยและกลับบ้านได้ ผมจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดลูกตามลำพัง และในช่วงนั้นทำให้ผมได้ใช้เวลาอยู่กับลูก เล่นกับลูก ทำกิจกรรมกับลูก ตามที่ผมได้เรียนรู้มาครับ ผมได้ลองนั่งคิดว่า ในหนึ่งวันลูกควรจะได้เล่น เรียนรู้ และมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีศักยภาพที่ดี และผมก็ได้เขียนรายการกิจกรรมขึ้นมา […]

เด็ก 2-3 ปี

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกได้

Posted on:

พ่อแม่ช่วยลูกเรียนและส่งเสริมพัฒนาการได้ด้วยตัวเองนะครับ วันนี้ลองมาดูกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรมที่เด็กๆ ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย สำคัญมากนะครับ เพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญา ที่ควรจะได้รับการกระตุ้นเพื่อพัฒนาอย่างเต็มตามศักภาพของเด็กแต่ละคนในแต่ละวันตามนี้ครับ […]