การดูแลเด็กยามเจ็บป่วย

รู้ไหมว่าลูกคุณป่วยบ่อยเพราะอะไร?

Posted on:

สาเหตุที่ลูกป่วยง่าย         ครับการพาครอบครัวและลูก ๆ ไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ถือเป็นโอกาสดี ในการเปิดโลกเปิดวิสัยทัศนน์ให้ลูก และยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก ให้มีความฉลาดอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของลูกได้ดีเลยหละ […]