เพื่อนพ่อเล่า

พระบรมราโชวาทของ…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 36 ข้อ

Posted on:

“พระบรมราโชวาทของ…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 36 ข้อ” 1.ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ 2.อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ” ปัญญา”และ “ความกล้าหาญ” 3.จงใช้จุดแข็ง แต่อย่าเอาชนะจุดอ่อน 4.อ่านหนังสือ “ธรรมะ” […]