เด็ก 2-3 ปี , เรื่องเล่าของผม

ใยไม่ปั้น เมื่อวันยังปั้นได้

Posted on:

ช่วงเวลาอันมีค่าที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครู ให้ความใกล้ชิดสำคัญแก่ลูกๆ ด้วยการสอนเด็กให้รู้ถึงความสามารถที่เขามีนั้น ต้องทำครั้งยังเยาว์วัย เด็กจะจดจำเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับ เมื่อดินชื้น              ปั้นได้     […]

เด็ก 2-3 ปี , เรื่องเล่าของผม

สอนลูกให้มีจิตสาธารณะทำอย่างไร?

Posted on:

วันนี้ผมมีเรื่องราวมาแบ่งปันครับ การสอนลูกให้มีจิตสาธารณะทำอย่างไร? จากสารความรู้ที่ศูนย์เด็กเล็ก ที่ผมได้ฝากลูกชายไว้ให้เลี้ยงดู ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่าน มีข้อความว่า… “การมีจิตสาธารณะ” นั้น ถือเป็นความรู้สึกตระหนักถึงปัญหา การอยากมีส่วนร่วม ที่จะช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเต็มใจที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน้ำใจ […]