BLOG , เด็ก 2-3 ปี , เรื่องเล่าของผม

ลูกป่วยบ่อย เมื่อเริ่มไปโรงเรียนหรือป่าว

Posted on:

ปัญหาที่พบบ่อย เมื่อลูกเริ่มไปโรงเรียนคือ ปัญหาการเจ็บป่วย เมื่อเด็กเริ่มไปโรงเรียน นับได้ว่าเริ่มเปิดตัวสู่สังคมใหม่ สู่โลกใหม่ที่ผู้คนมากมาย เด็กทุกคนต่างเป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหวัดยอดนิยม ประกอบกับโรงเรียนจะเปิดเทอมใหม่ย่างเข้าสู่ฤดูฝน อีกทั้งธรรมชาติของเด็กชอบเข้าใกล้เพื่อนๆ เวลาจะไอจะจาม ก็มิได้มีการปกป้องที่ดี ฉะนั้นจึงมีการติดหวัด ป่วยและหาย และติดหวัดใหม่อีกอยู่ตลอดเวลา พอคนอื่นหาย […]