ดูแลแม่ตั้งครรภ์

บทบาทหน้าที่ของคุณพ่อมือใหม่

Posted on:

                การทำหน้าที่ที่ดีของคุณพ่อมือใหม่ สำคัญอย่างมากไม่แพ้การทำงานประเภทใดในโลกเลยครับ ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหัวแรงหลัก ที่จะช่วยครอบครัว สร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคมโลกเลยก็ว่าได้ เมื่อคุณแม่มีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์แล้ว ยิ่งจะมีการเตรียมตัวตั้งครรภ์ […]