เด็ก 2-3 ปี

สุนทรียศาสตร์ แก้โรคเด็กไร้รัก

Posted on:

‘สุนทรียศาสตร์ แก้โรคเด็กไร้รัก : อีคิว+ไอคิว อย่างเดียวทำไม่ได้ ‘ อีคิว+ไอคิว ทำให้เด็กๆ รู้จักตัวเองดีขึ้น แต่กลับไม่สามารถจัดการความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ หากจะแก้ความกระด้างในจิตใจคงต้องเพิ่ม สุนทรียศาสตร์ เข้าไปครับ ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องความสวยงาม ความไพเราะ […]