Tag: ครอบครัวยุคใหม่

“สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ”


Notice: Undefined variable: content_end in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-adsense-and-ypn-pro/all-in-one-adsense-and-ypn-pro.php on line 743

ได้เฮลั่นกับครอบครัวยุคใหม่… ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ” ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปีทุกคน ที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูกรับวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ลูกแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 1.เพิ่มจำนวนการเกิด เพื่อทดแทนจำนวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปีที่มีความพร้อม และตั้งใจมีครรภ์ 2.การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน  มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร และ 3.ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง   สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ… ทำให้คนไทยทั้งประเทศยิ้มกันถ้วนหน้าเลยครับ   แหล่งข่าวโดย »  ข่าวเพื่อสื่อมวลชล สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักสารนิเทศ  8 กุมภาพันธ์ 2560

DaddyThumb โรงเรียนเตรียมพ่อแห่งแรก ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่


Notice: Undefined variable: content_end in /home/daddythu/domains/daddythumb.com/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-adsense-and-ypn-pro/all-in-one-adsense-and-ypn-pro.php on line 743

สถาบันครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกในการช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพราะถ้าเมืองไทยมีคนที่มีคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ในสังคมก็จะหมดไป ทุกคนในประเทศก็จะมีแต่ความสุข ดังนั้น การฟูมฟักเลี้ยงดูบ่มเพาะลูกตั้งแต่ยังเล็กช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง บทบาทความเป็นคุณพ่อจึงมีความสำคัญไม่แพ้คุณแม่ เพราะสังคมปัจจุบันที่ผู้เป็นแม่จะต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้านเช่นกัน ทำให้หลายครอบครัวต้องอาศัยทั้งพ่อและแม่ช่วยกันดูแลลูกน้อย ดังนั้นจึงได้เป็นที่มาของ DaddyThumb ศูนย์อบรมการเป็นคุณพ่อคุณภาพ ของ “นายอัครนันท์ ขันตรีจิตรานนท์” ผู้ซึ่งผันตัวเองจากคนทำงานประจำนอกบ้านมาเป็นคุณพ่อเต็มตัวเพื่อดูแลลูกในวัย 3 ขวบ แทนคุณแม่ ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องทุ่มเทกับการทำงานและสอนหนังสือจนไม่มีเวลาดูแลลูก ซึ่งก่อนหน้านี้ “คุณอัครนันท์” ได้มีส่วนช่วยในการดูแลลูก ทำให้ต้องหาแหล่งข้อมูลเพื่อดูแลลูกเช่นเดียวกับคุณแม่ และได้มีโอกาสไปอบรมกับสถาบันที่เปิดสอนการเป็นคุณพ่อคุณภาพแห่งหนึ่ง และได้นำความรู้ตรงนั้นมาใช้กับลูก พร้อมกับเปิดหน้าเพจเฟซบุ๊กเพื่อแชร์ประสบการณ์ของคุณพ่อที่ทำหน้าที่ดูแลลูก ทำให้รู้ว่ามีครอบครัวรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคุณพ่อก็ต้องการข้อมูลการดูแลลูกเช่นเดียวกับคุณแม่ เมื่อตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงลูกอย่างเต็มตัว ก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะได้ทำธุรกิจอะไรควบคู่ไปด้วย จึงได้เป็นที่มาของ “DaddyThumb โรงเรียนเตรียมพ่อ” เพราะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในเมืองไทย และได้ทำงานพร้อมกับการดูแลลูก ที่สำคัญ คุณอัครนันท์มองเห็นถึงประโยชน์ของ DaddyThumb ว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ คุณอัครนันท์เล่าว่า รูปแบบของการให้บริการ การนำความรู้ของตนเอง และความรู้ที่ได้รับจากการนำมาแชร์ประสบการณ์ในเว็บไซต์ และสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึงการจัดทำคลิปทางช่อง YouTube และทำคลิปวิดีโอสอนการดูแลลูก ในชื่อโรงเรียนเตรียมพ่อ โดยทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์คุณพ่อคนอื่นๆ สำหรับเว็บไซต์ที่วางไว้จะเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้ทุกคนในครอบครัว มีการพูดคุย…