EVENT

DaddyThumb โรงเรียนเตรียมพ่อแห่งแรก ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่

Posted on:

สถาบันครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกในการช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพราะถ้าเมืองไทยมีคนที่มีคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ในสังคมก็จะหมดไป ทุกคนในประเทศก็จะมีแต่ความสุข ดังนั้น การฟูมฟักเลี้ยงดูบ่มเพาะลูกตั้งแต่ยังเล็กช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง บทบาทความเป็นคุณพ่อจึงมีความสำคัญไม่แพ้คุณแม่ เพราะสังคมปัจจุบันที่ผู้เป็นแม่จะต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้านเช่นกัน ทำให้หลายครอบครัวต้องอาศัยทั้งพ่อและแม่ช่วยกันดูแลลูกน้อย ดังนั้นจึงได้เป็นที่มาของ DaddyThumb ศูนย์อบรมการเป็นคุณพ่อคุณภาพ ของ “นายอัครนันท์ […]