BLOG , บริหารการเงิน , เรื่องเล่าของผม

จากพ่อถึงลูก..ในการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อลูกใน #JittaWealth

Posted on:

พ่อคิดว่า..การวางแผนการเงินและการลงทุนนั้น “ถ้าเราคิดว่าเราเลือกได้ถูกแล้ว..ก็ไม่ต้องลังเลอะไรอีก..เพราะการลงทุนสาย​ VI​ เหมือนการวิ่งมาราธอน..หวังผลผลตอบแทนที่ดีในอีกหลายปีข้างหน้า” ✔️ เพื่อลูก 👨‍👩‍👦 “เพื่อ..ความสบายใจในระยะยาว..ที่พ่อเลือก​ให้หนู” 🎯 การมีพอร์ต​ Thematic​ Optimize​ โดยปล่อยให้​เงินกะ AI​ มันทำงานสร้างเงินเข้ากระเป๋า​แทนเรา..โดยไม่ใช้อารมณ์​ของเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงการลงทุน […]