เด็กวัย 6-10 ปี Archive

คำขวัญวันเด็ก 2565​ “วันเด็กแห่งชาติ” ครั้งแรกในโลก เกิดขึ้นได้ยังไง?

“วันเด็กแห่งชาติ” ครั้งแรกในโลก เกิดขึ้นได้ยังไง? “วันเด็กแห่งชาติ” เกิดจากนโยบายขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เริ่มจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2498 ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็น 1 ใน 40 ประเทศที่มีการกำหนดวันเด็กแห่งชาติขึ้นมา สำหรับจุดประสงค์หลักของวันสำคัญนี้ คือ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบการถูกทารุณกรรมและการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ จากเด็กเหล่านี้และเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่รับฟังและเข้าใจเด็กมากขึ้น โดยวันเด็กแห่งชาติหากนับรวมปีนี้ด้วย (วันเด็ก 2565) ก็มีมายาวนานถึง 67 ปีแล้ว cr. : www.bangkokbiznews.com #คำขวัญวันเด็ก 2565​ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” 😍 #DaddyThumb  

อยากให้ลูกรักต้องแทนค่า “ความรัก” ทุก ๆ วัน 🙂

อยากให้ลูกรัก ถ้าอยากได้ผลลัพธ์.. แบบไหน ให้แทนค่า..ด้วย “ความรัก” เขาทุก ๆ วัน 🙂 ” แทนค่า รัก = ผลลัพธ์ที่ได้ “ แล้วเราจะได้รับความรัก..เป็นการตอบแทนครับ #พ่อเอสDaddyThumb #แทนค่ารักเท่ากับผลลัพธ์ที่อยากได้

เด็กได้เรียนรู้..จากการเล่นทราย Sandbox

ถ้าอยากให้เด็กเรียนรู้อะไร..เราต้องทำให้เขาสนุก การค้นหาคำตอบ..แบบไร้ขอบเขต จะทำใหเเด็ก..คิดนอกกรอบ..ซึ่งอาจจะได้คำตอบที่มากขึ้นกว่าเดิม เวลา..ก็หมดไปกับ..ความสนุกสนานของเด็ก โดยที่เขาซึมซับกระบวนการคิด..อย่างไม่รู้ตัวเลยครับ เด็กได้เรียนรู้..จากการเล่นทราย Sandbo