Tag: ภาษาเด็กทารก

การเรียนรู้ภาษาของเด็กทารก

                ตอนนี้ลูกผมได้ขวบกว่าๆ แล้วครับ เดินวิ่งได้คล่องแค้ว พอประมาณแล้วหละครับ ลูกเริ่มพูดส่งเสียงดัง เรียก แม่ พ่อ ได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่ชัดนักครับ ชี้โน่น ชี้นี่ ตลอดเวลา เมื่อพบเจอคน สัตว์ หรือ สิ่งของ ตามที่ผมได้เคยสอนเขาเอาไว้ พูดถึงการที่เด็กๆ จะเรียนรู้ภาษาของเขาได้จาก การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่เชื่อมโยงจากสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง รวมไปถึงการแสดงออก และเสียงที่เด็กนั้นได้ยิน เด็กๆ อาจจะค้นพบว่า เสียงที่ได้ยินจะมีความหมายอย่างไร มีโครงสร้าง องค์ประกอบ ของภาษาอย่างไรบ้างนั้น เด็กๆ จะสังเกต เลียนแบบการขยับปาก ที่เราเรียกกันว่า “ลูกชอบเล่นน้ำลาย” ส่งเสียงพูดคุย ที่คุณพ่อคุณแม่ อาจไม่เข้าใจเขา ในตอนแรกๆ ที่เริ่มพูด คำหนึ่งคำนั้น…