Category: Service

สอนพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูก

 The Professional Infant & Child Care Course 420 hours สวัสดีครับ เพื่อนๆ นี่คือนามบัตรของผมครับ คือว่า… เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ผมพาตัวเองไปเรียนในห้องเรียนที่มีผมคนเดียวที่เป็นผู้ชาย นอกนั้นเป็นหญิงล้วนๆ ครับ พูดแล้วเขินครับ 5+ เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงเด็กแรกเกิด เด็กวัยเตาะแตะแบบมืออาชีพอย่างจริงจัง รับงานบรรยาย งานสอน ที่ปรึกษาการเตรียมตัวเป็น ‘คุณพ่อคุณแม่มือใหม่’ แบบส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ครับ การหาซื้อของเพื่อเตรียมตัวต้อนรับเจ้าตัวน้อย วิธีการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด เด็กเล็กวัยเตาะแตะ งานส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย การโภชนาการ นมแม่ นมผสม การดูแลเด็กยามเจ็บป่วย การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก การปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น รับออกงานกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อให้ความรู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กแบบมืออาชีพ 420 ชม.(ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ) Email : daddythumb@gmail.com #DaddyThumb #โรงเรียนเลี้ยงลูก ‪#บริการให้ความรู้พ่อแม่มือใหม่