Category: ABOUT

ความทรงจำครั้งไปญี่ปุ่น​..แบบแบ็ค​แพ็คเกอร์​ by DaddyThumb​

ความทรงจำครั้งไปญี่ปุ่น​ แบบแบ็ค​แพ็คเกอร์​ by DaddyThumb​ น้องพอร์นั่งเครื่องบินฟรี เพราะตอนนั้นใกล้ 2 ขวบน้า สนุกมากครับ

​ Work-Life-Balance พ่อทำงานไกลบ้าน by DaddyThumb​

ช่วงนั้น..ผมทำงานไกลบ้านมาก ๆผมกลัว..ไม่มีเวลาให้ลูกและภรรยาและทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้าน.. ผมจะทำให้พวกเขา..มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ..ที่มีโอกาส ไม่มี..ความสำเร็จนอกบ้านใด ๆที่จะมาชดเชย..ความล้มเหลว..ของในบ้านได้ ไม่มากไป..ไม่น้อยไปต้องเดินไปพร้อม ๆ กัน DaddyThumb พ่อทำงานไกลบ้าน WorkLifeBalance

หนังสือ​ เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์

📚 หนังสือ​ #เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย​ 👨‍🌾 เล่มนี้กลั่นจากประสบการณ์​ตรงซึ่ง.. 😍 เกิดขึ้น​ในช่วงที่ผู้เขียน​ มีความต้องการที่จะสรรหารายการอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อการเลี้ยงดูบุตรชายของตนเอง จากความคิดที่ว่า “การเลี้ยงลูกนั้นสิ่งสำคัญ คือ ความรักและความเอาใจใส่ที่ผู้เป็นพ่อ แม่ควรมีให้แก่ลูกในทุก​ ๆ วัน” 💓 👨‍👩‍👦 นั้นหมายความว่า พ่อ แม่​ สามารถแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่ได้ในหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ลูกในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยให้แก่เด็ก 🚴‍♂️ และการดูแลเรื่องโภชนาการให้กับลูก​ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม 🧸 การจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็ก​ ให้ได้รับพลังงานที่เพียงพอ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและทำให้ลูกเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่สมวัยต่อไป 👍 ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหาร​ จึงเกิดความคิดที่อยากถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ พร้อมเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น 👫 เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอาหารและโภชนาการ สามารถอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ โดยหนังสือประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจในเด็กปฐมวัย 🤠 เช่น ลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต​ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย…